Kanske det vore bra med en specifik dieselavdelning.

Skulle kunna ta upp frågor som specifikt inte är modellbundna utan handlar om frågor kring att ha en dieselbil.