Har en 2.0 TDI och vill reducera funktionen hos EGR ventilen och enligt en guide justerar man värdet, men problemet är för
att nå dit måste man logga in (11), men denna är gråmarkerad och för att ta sig vidare så behöver man en SKC/PIN kod.
Någon som vet en lösning på detta eller hur jag hittar SKC koden.