Har följt tråden https://nordicaudi.com/forum/thread/104448
eftersom min kärra är en -09:a , har köpt spaken 4E0953503G , ska tydligen också gå med den äldre spaken 4E0953503C.
Får ej hidden meny att fungera / aktiveras.
OBS , spaken har dom rätta knapparna för att manövrera FIS (stora färddatorn)